Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. Lodder Software staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.

Op al onze leveringen zijn de Lodder Terms and Conditions, de NO FUSS Service Description Maintenance and Support en de Lodder Data Processor Agreement (in het kader van de privacywetgeving) van toepassing.
De laatste versie van deze documenten kunt u hieronder downloaden.
Lodder Terms and Conditions
Lodder Data Processor Agreement
NO FUSS service description maintenance and support